Ansökan om dispens från förkunskapskrav för tillträde till kurs/högre termin inom program