Antagning till senare del av program

Gäller för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.